Na kontaktoni

T’i fuqizojmë vajzat vazhdon të fuqizojë njerëz sikur ju që na kontantojnë.
Dërgoni email në info@toka-ks.org ose plotësoni formularin më poshtë.
Ju gjithashtu mund të na gjeni në Facebook, Instagram ose LinkedIn.

Për ne

Adresa:
Meto Bajraktari Street No 4-1
10000 Prishtina, Kosova

Telefoni: +383 (0)38 704 560
info@toka-ks.org