“Nuk ka kufi në atë që ne si vajza mund të arrijmë.”
– Michelle Obama

“Mendoj që gjithçka që keni bërë në këtë puntori së bashku ka qënë në nivel si nga ana e trajnerëve, kanë arritur t’i permbledhin të gjitha gjërat çka kërkohen. Nuk do kisha ndryshuar asgjë dhe ardhja këtu plotësisht ka qenë e duhur. Suksese!”

― Anonim (Pjesëmarrëse)

Shënime

An internship experience from one of the Girl Power Up participants

This happened so fast, I had just finished the first year of my high school. In summer break I was able to be part of a company which I think was a great opportunity because it really motivates me for my future career.